Tillbaka till fridykning.se

Tillbaka till snorkling

Aktiviteter
När
Var
Varje sommar flera introduktionskurser i avancerad fridykning
Gullmaren
Nybörjartävling varje år sista helgen i juni
Juni
Gullmaren
Fridykarläger vid Röda havet sista veckorna i April.
April
Dahab
Nordic Deep - Tävling och allmänt läger. Andra helgen i augusti.
Aug
Gullmaren
Gissa-ditt-djup tävling & Gissa din andhållningstid - mer info här och här