Om algblomningen i Bohuslän

Text: John Gullive (skrivet på dykarna.nu)

Som rapporterats tidigare under veckan (juni-04) pågår en för ögat ovanligt synlig blomning i Skagerrak och Kattegatt. Från satellitbilder ser det ut som om blomningens utbredning var som störst den 31 maj och 1 juni och det var också då den fanns nära svenska kusten ungefär från Tjörn och norrut. Veckans provtagningar, som skett tisdag och onsdag visar större förekomster från Lysekil och norrut men inte heller där var mängderna extrema. Det ser ut som om blomningen inte längre förekommer kustnära vilket kan bero på att strömmarna gjort att vi fått ett delvis annat ytvatten närmast kusten.


Algen som blommar heter Emiliania huxleyi och är en s.k. kalkflagellat som är en vanligt förekommande sommarart i våra vatten. Den är inte giftig och inte känd för att ge några andra problem. Speciellt är att blomningarna blir så tydliga för blotta ögat eftersom den i stora förekomster färgar vattnet turkos till mjölkvitt. Detta beror på att den har ett skal av kalkplattor som reflekterar ljuset. Den är endast ca en hundradel millimeter stor och bildar därför inte så stor biomassa förrän den förekommer i mycket höga cellantal. Det högsta cellantal som uppmätts nu längs västkusten är 5 miljoner celler per liter och det vara den 27 maj. Senast den förekom i stora mängder var i juni 2003.
Vi kan konstatera att blomningen vara i sin linda den 10 maj och att omkring den 20 maj började en kraftig tillväxt norr om Nordjylland. Den 23-24 maj var blomningen spridd i stora delar av Skagerrak och i norra Kattegatt, men inte kustnära på svenska sidan av Kattegatt. Blomningen har gynnats av de soliga förhållandena som varit och dessutom har andra förhållanden gynnat denna art just nu. Under nästa vecka kommer det enligt väderprognoserna att bli både mulet och blåsigt vilket troligen kommer att innebära att vattnet blandas om och att blomningen avbryts.
Satellitbilder av blomningen och bilder på algen finns på SMHI:s hemsida www.smhi.se


Kolla även denna bilden

Gullmaren - 29 maj - 04