Huvudsidan
Svensk fridykning

Dyktankdagar
2007

16 april
19 maj

Ange intresse via mail:
info @ fridykning.se

Bokning=betalning

POSTGIRO
126 459 4 - 1 (Fridykning.se)
100:-

Kurser

Hitta dit
Åkeredsgatan, rondellen nere i vänstar hörnet.

19 maj
12.00 Öppet för prova på Scuba dykning.
12.30 Stillbildsvisning: fridykare andra djur under ytan.
Martin Almqvist, Annelie Pompe.
13.00 Filmvisning - tre korta filmer om fridykning. Sebastian Näslund.
13.30 Allmänt fridykarsnack. www.fridykning.se
14.00 Göteborgs Apnea Sällskap möte eller fridykning i tanken.
15.00 G.A.S dyker i tanken.
15.40 Magic 3 andhållningstävling (närmast tre minuter vinner).
16.15 Alla måste vara ute.