Huvudsidan
Svensk fridykning

Tillbaka till Fysiologi

Till FSE studenter säljer vi ett häfte på 13 sidor om tryckutjämng, problem och hur man kan lösa dem.

Öron - din viktigaste kroppsdel

"Det är vad du har mellan öronen som avgör hur djupt du kan dyka" säger ibland fyndiga fridykare. Vad dom menar är att det är ditt psyke och din vilja som tar dig ner i djupet, men också din förmåga att tryckutjämna. Enligt en enkät är det cirka 30% av alla fridykare som inte kommer djupare p g a tryckutjämningsproblem. Det finns mycket som kan gå fel i alla kanaler inne i huvudet; bihålor, örongångar, e t c.

Det bästa rådet man kan ge nybörjare som har tryckutjämningsproblem är att tryckutjämna INNAN det behövs. När det börjar tjuta och spänna och gurgla inne i örat - då är det ofta för sent. Och har man pressat sina öron för långt utan tryckutjämning så kan det ta veckor innan svullnader lägger sig.

Man kanske inte tänker på det, men en stor del av fridykningsträningen är att hålla sig frisk så att man kan träna och fridyka. Likadant är det med arbetet att hålla öronen friska - man måste göra det INNAN det är försent.

Här är några tips:

- Vissa fridykare (läs; vissa italienare) tar en droppe olivolja i örat innan dyk. Man kan tänka att detta håller trummhinnan smidig.

- Torka alltid öronen efter dyk, håll dem varma timmarna efter dyk.

- Har du minsta problem använd alsollösning och skydda med bomullstuss efter dyk, det torkar ut örat och förhindrar infektion. Ibland kallat simmaröra.

- Ett sätt att hålla sina bihålor rena (och motståndskraftiga) kan vara nässköljning.

- Ett sätt att hålla öronen varma under dyk och utan att utsätta dom för genomströmning av vatten (smuts?) är öronpluggar.

- Det finns fridykare med så tätt sittande dräkter att vatten inte kan ta sig in till örat - när trycket ökar är det istället dräkten som trycks in i örongången. Därför kan man se att vissa har ett litet hål i dräkten vid örat. Ett annat sätt är att innan dyk släppa in lite vatten till örat. Det ska alltid finnas lite vatten i ytterörat när man startar ett dyk.

- Ett receptbelagt läkemedel (nässpray) som tar ner svullnad (som kan förhindra tryckutjämning) är Nasonex. Nasonex är långsamtverkande, man måste ta det långt i förväg, det kan hjälpa med någon/några  veckas behandling om man har kronisk nästäppa

- Läs mer om tryckutjämningstekniker här.

Jag möter på fridykningskurser tre typ av "tryckutjämnare":
1) Talangerna som simmar ner till 35 utan att reflektera över hur de gör.
2) De som övar och löser sin tryckutjämning med tiden.
3) De som har långvariga problem trots träning och hjälps av olika
metoder/medikament; nasonex, näspsrayer, nässköljning
4) De som testar allt under lång tid och inte lyckas råda bot på sitt
problem.

Det vanligaste är de i grupp 2.

En öron-näsa-hals läkares kommentar på problemet i grupp 4:

"Vi är alla olika med olika anatomi och fysiologi vad gäller örontrumpeten, mellanöron etc. Vissa människor drabbas tex av kroniska öroninflamationer som i princip inte går över utan en större operation, om ens då. Det kan bero på dålig funktion på örontrumpeten. Det kan också bero på en inte helt optimal gastransport mellan det venösa blodet och mellanörat. Tyvärr är det spekulationer. Vetenskapen vet inte säkert. Har Klara stora problem så skulle jag kunna undersöka henne. Man kan tänka sig enkla saker såsom vax i hörselgången som faktiskt kan påverka tryckutjämningsförmågan. Man skulle också kunna tänka sig polypbildningar i näsan eller bara svullen slemhinna där det inte har hjälpt med Nasonex, eller att hon inte använt Nasonex regelbundet. Det är egentligen ingen akut medicin utan fungerar bäst om man tar det kontinuerligt. Hittar man inte något genom att undersöka henne, och det inte framkommer någon historia om andra orsaker till slemhinnesvullnad (allergi tex) så kan vi idag inte med en operation hjälpa någon med en normal anatomi och svårigheter att tryckutjämna.