Tillbaka till Fysiologi

TEORETISKT APNEATEST
Teoretiskt test i säkerhetsrelaterade frågor gällande avancerad fridykning. Varje fråga har fyra svarsalternativ - endast ett är rätt.
Framtaget av Sebastian Näslund/Peter Lindholm/Peter Ols

TEST (utan poängräkning)

1. Vad produceras framförallt i kroppen under anaerobisk metabolism (syrefri ämnesomsättning)?
A. Glukos och oxygen
B. Protein och glukos
C. Mjölksyra och koldioxid
D. Oxygen och mjölksyra

2. Hur lång tid tar det för blodet som kommer från musklerna tillbaka till hjärtat (venblod) att nå normal syremättnad efter lång andhållning?
A. Tre snabba andetag.
B. Aldrig
C. Några timmar.
D. Några minuter.

3. Vad framkallar lusten att andas?
A. Höga koldioxid värden.
B. Trycket i djupet.
C. Låga syrenivåer.
D. Vatten i ansiktet.

4. Vad, i huvudsak, får diafragman att börja rycka under apnea.
A. Höga Koldioxid nivåer i blodet RÄTT
B. Oxygenförgiftning
C. Kväveberusning
D. Mjölksyra

5. Vilket gör främst att det blir lättare att hålla andan?
A. Hyperventilering. RÄTT
B. Dykreflexen.
C. Hög syreupptagningsförmåga.
D. En tom mage.

6. Vad är den mest markanta fysiologiska effekten av hyperventilering?
A. Jag sänker mina koldioxidvärden. RÄTT
B. Jag höjer syrenivån i lungan.
C. Jag höjer syrenivåerna i blodet.
D. Jag minskar risken för LMC.

7. Vilken av följande andningsmönster är mest lämpad de sista minuterna inför ett dyk?
A. Långsamma andetag med den övre delen av bröstkorgen
B. Långsamma maximala andetag.
C. Kontrollerad, lugn andning med magen. RÄTT
D. Små snabba andetag.

8. Vad är INTE hyperventilering?
A. Djupare andetag (med "magen").
B. Snabbare andetag.
C. Kraftiga utandningar.
D. Lungpackning (svälja luft ner i lungan).

9. Vilket är en varningssignal för låga syrevärden?
A. Blå läppar.
B. Stirrig blick.
C. Mjölksyra i benen.
D. Alla ovan

10. Vilka typiska symptom kännetecknar att man hyperventilerat och skall undvikas innan dyk?
A. Stickningar och domningar i fingrar och tår.
B. Yrsel i huvudet
C. Alternativen A och B. RÄTT
D. Man upplever en värmekänsla i huvudet

11. Om du svimmar under stillaliggande andhållning vad är den troliga orsaken?
A. För mycket hyperventilering innan.
B. Koldioxidförgiftning
C. Dykresponsen
D. Hypotermi (nedkylning)

12. Vad händer när du får mjölksyra i musklerna.
A. De använder mer syre.
B. Kroppen sparar syre, men till priset av att musklerna kan låsa sig (kramp).
C. Du kan förlora medvetandet.
D. Hjärtat börjar slå snabbare.

13. Vad händer INTE vid en svår LMC?
A. Minnesförlust.
B. Skakningar i muskler.
C. Hjärtflimmer.
D. Andningssvårigheter.

14. Det du ser genom masken är egentligen:
A. längre bort och större
B. Närmare och mindre
C. Längre bort och mindre
D. Närmare och större

15. Varför kan en smal och lång snorkel vara farlig?
A. Du andas in lite av samma luft om och om igen.
B. Du får i dig för mycket koldioxid.
C. Alt. a och b.
D. Du klarar inte blåsa ut vattnet.

16. Vad är den främsta anledningen till att man ska uppsöka sjukhus om man fått lite vatten i lungan?
A. T o m en deciliter vatten kan sakta dränka mig under dom närmaste 24 timmarna.
B. Vattnet måste sugas ut för att lungan ska läka.
C. Du kan få lunginflammation.
D. Bakterier i vattnet kan orsaka lunginfektion.

17. I vilken av fallen sker flest olyckor i Sverige?
A. Med tuber i havet.
B. I simhallar.
C. Fridykning i havet.
D. Olyckor vid djupa fridykningstävlingar.

18. Kramp kan orsakas av:
A. Att du har syrebrist.
B. Att du har vattenbrist.
C. Båda ovan.
D. Att du har mat i magen.

19. Vilken är den viktigaste regeln för fridykare?
A. Hyperventilera inte.
B. Dyk aldrig utan att någon kontrollerar dig.
C. Dyk aldrig med mat i magen.
D. Dyk aldrig om du fryser så mycket att du skakar.

20. Du har 6 liter luft i lungorna på ytan när dyk startar ditt dyk, hur stor volym har denna luft på 30m djup
A. 1,5 liter
B. 2 liter
C. 3 liter
D. 6 liter

21. Varför minskar dykarens flytkraft vid neddykning?
A. Lungorna trycks ihop till en mindre volym.
B. Vattentrycket ökar och vattnets tyngd trycker dykaren neråt
C. Vatten är lättare på djupet
D. Vatten är tyngre på djupet

22. Varför räcker det inte att ha positiv flytkraft på bara 5 meter?
A. För att du behöver hjälp av flytkraften dom sista 10 metrarna upp när benen är trötta
B. Båda nedan.
C. För om du svimmar av "ascent Blackout" så tappar du kanske luften i lungorna och därmed också flytkraft.
D. För att "ascent blackout" kan inträffa även djupare än 5 meter.

23. Vilken är den främsta anledningen till att INTE släppa ut luft under ett djupdyk?
A. Du tappar flytkraft.
B. Du minskar trycket i lungan och du riskerar drabbas av en "ascent blackout".
C. Du SKA släppa ut luft under ett dyk för at frigöra höga halter av koldioxid.
D. Inget av dom ovan.

24. Varför ska jag aldrig stanna på uppvägen under ett dyk?
A. I slutet av mitt dyk är mitt omdöme nedsatt p g a syreberusning.
B. Jag kan drabbas av lungbristning.
C. Båda ovan.
D. Då förlängs tiden då jag kan utsättas för ”ascent blackout”.

25. Varför ska du aldrig (under vatten) ta luft från en scubaflaska och sedan simma upp?
A. Du kan skada dina lungor (lungbristning).
B. Du kan få decompressionssjuka.
C. Du kan få en BO.
D. Du kan få hjärtflimmer p g a av plötslig tryckförändring i lungan.

26. Din dykkamrat kommer upp från ett 30 meters dyk – tar ett andetag och svimmar av vid ytan. Vad gör du?
A. Klappar honom på kinden och uppmanar honom lugnt att vakna.
B. Tar av masken och blåser honom i ansiktet.
C. Allt ovan.
D. Påbörja hjärtlungräddning.

27. Vad ska du göra med en medvetslös dykare på ytan som inte vaknar till liv inom 30 sekunder?
A. Blåsa dom i ansiktet.
B. Påbörja hjärtlungräddning, men bara om jag är utbildad.
C. Jag blåser in ett andetag i hans lungor och påbörjar HLR även om jag inte är utbildad i det.
D. För dykaren till land och ringa ambulansen.

28. På vilket djup börjar dykare oftast drabbas av symtom av djupberusning?
A. 20-30m
B. 30-40m
C. 40-50m
D. 50-60m

29. Varför kan vi drabbas av narcosis när vi dyker djupare än 30 meter?
A. Brist på koldioxid.
B. Syre blir giftigt.
C. Kväve blir giftigt och berusande.
D. Koldioxid blir giftigt och berusande.

30. När är apnea fullständigt säkert?
A. När du kan hålla andan i fyra minuter.
B. Efter 100-150 träningsdyk.
C. Liggandes ner på torra land.
D. Aldrig - det finns alltid en risk.