Anmälan; info@fridykning.se

BETALNING: 200:-
PG 126 459 4 - 1 (Fridykning.se)

Deltagare kurs:
- Geir Torgersen
- Sebastian Näslund
- Carl Björklund
-Peter Boivie
- Göran Lundin

text:
Sebastian Näslund

UV-jakt regler

Harpunfiske
kurs - tävling

Undervattensjakt med harpungevär är tillåtet i alla nordiska länder utom Sverige. Att jaga fisk som man sedan äter ger en ny dimension till fridykning. Du gör dig förtjänt av din mat, du väljer byte av lämplig storlek och det finns inga bifångster.

Svenskt lag till nordiska mästerskapen i undervattensjakt
Den 9-10 september 2005 anordnar Norge NM i uv-jakt (Ålesund 6 timmar från Oslo). Det vore trevligt att kunna sända dit några svenska representanter. Apnealife och Fridykning.se kommer att arbeta för detta. Anmäl intresse till info@aidasweden.se

Kurs i harpunfiske
Måndagen den 15 augusti anordnar Fridykning.se en informell kurs i harpunfiske. En av norges ledande harpunfiskare Geir Torgersen är inbjuden att hålla i en introduktion; hur går det till, var hittar man fisk, vilken är lämplig att skjuta, hur träffar man e t c. Vi anpassar oss till svensk lag. Bra vore om de som är intresserade att representera Sverige kunde komma hit.
Plats: Lysekil, Gullmaren (övernattning finns). Teori/film och trevlig utfärd med grönsaksdyk. Vi grillar fisk vid bohusläns klippor i solnedgången (fisk som vi köper på ICA och som förmodligen fångats med någon gigantisk trål).
Anmälan; info@fridykning.se. Kostnad ca 200:-

Harpun
Harpungevär kräver licens och harpungevär får endast användas för träning i prickskytte (eller i länder där jakt är tillåtet). Men - om man har en kort harpun, där längden från längst fram på gummibandsfästet ner till låset som håller "pilen" understiger 50 cm, och som bara har ett gummiband, så räknas den inte som licenspliktig. Harpun som drivs med flera gummiband (Detta är de kraftigaste harpuner som finns) , luft, fjäder eller gas kräver licens.
Med licensfri harpun får man resa fritt genom tull osv, men inte skjuta fisk i Sverige. Vill du ha licens (förvaringslicens) sökes detta hos närmaste polismyndighet. Det kostar 500:- och du måste äga ett säkerhetsskåp. Du måste uppge skäl för licensen, t ex för prickskytteövningar inför jakt utomlands.

Ingen fisk
Värt att notera är att i jämförelse med t ex Norge har vi inte lika mycket fisk. I norska fjordar hittar man torsk, sej, havskatter, marulk, flundror, men det är ganska sällsynt på Västkusten.

Också värt att notera är att våra vatten är generellt sett mörkare än Norge. Att skjuta harpun i grumligt vatten kan vara farlig för andra än den man siktar på. En harpun sägs vara effektiv upp till fyra gånger sin längd, men om linan går av kan den sticka iväg nära 20 meter och det är bra längre än sikten i svenska vatten.


Roland Bedes licens. Han tävlade i VM 1961 och fram till 1970.

Lagen
I förordningen om fiske mm (SFS 1994:1716) så står i kap 2:
Föreskrifter för fisket

5 § Det är förbjudet att fiska mal, flodpärlmussla och sådana
arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande
blötdjur som i bilagan till artskyddsförordningen (1998:179)
har markerats med N. Förordning (2001:452).


6 § Fiske får inte bedrivas med gift, sprängämnen eller andra
bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström, skjutvapen
eller sådana redskap som fisken kan spetsas med. Fiske med
ålsax, vars tänder är högst sex millimeter, är dock tillåtet.
Huggkrok får användas för att bärga fisk som har fångats med
andra redskap.

Hummer eller krabba får inte fångas vid dykning.

I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och
vattenlevande blötdjur som i bilagan till artskyddsförordningen
(1998:179) har markerats med N eller F är det förbjudet att för
fiske använda medel eller metoder som inte är selektiva och som
lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner eller
utsätts för en allvarlig störning. Förordning (2001:452).

Det ursprungliga förbudet mot harpunfiske kom (tror jag) under 1961.