Huvudsidan
Svensk fridykning

FRIDYKA MED SPÄCKHUGGARE

Deltagare sökes.

Varjr höst brukar en grupp fridykare resa till tysfjorden i Norge. Syftet är att komma i närkontakt med späckhuggare då dom kommer på sin årliga visit till tysfjorden i norra Norge. Nordicapnea och Makrillmedia har tidigare arrangerat dessa resor.

Information om Makrillmedia resan:
Späckhuggare är som många av er säkert redan känner till suveräna rovdjur i havet, enlig egen utsago kanske de mest facinerande av alla valar. Är det då inte livsfarligt att simma med dem? Lofoten området är unikt på så vis att det här går bra att simma med späckhuggare. Det beror på att här finns så mycket mat (sill) att de inte anfaller sälar i någon större grad. (enstaka fall har
rapporterats från Röst) Förmodligen skulle de ändå aldrig anfalla en fridykare då de är inteligenta nog att ha ett mycket sellektivt födoval. En gummiklädd, späcklös typ är helt enkelt inget att sätta i sig, deremot måste de undersökas för att nyfikenheten skall mättas!
Även om späckhuggar på många andra platser lever av sälar, sjölejon och valar finns från hela världen inte ett enda dokumenterat fall där en vild späckhuggare provat sig på en smakbit av en mäniska. Vi är heller inte de första som provar detta, åtskilliga hundra personer har under de sista 10 åren simmat med späckhuggarna i Lofoten. Späckhuggarna i Lofoten är något mindre (ca
6 meter) än dem man finner i tex Sibirien (ca 10), där de allra största lever.Hursomhelst är det spännande, förra hösten hade vi vid ett tilfälle en flock på 20-30 djur som passerade aldeles nedanför våra fenor. Upprepade gånger har vi haft späckhuggare på några få meters håll från gumibåten. Ofta är de som lekfullast på eftermiddagarna då de ätit sig mätta.

Klimatet på Lofoten är i Oktober ganska kyligt, vatten temperaturen ligger på omkring 4+, på land ungefär det samma, men då har man också en vind efekt.Ibland måste man resa ganska långt ut till havs för att finna dem och det kan gå endel sjö. Sjösjuke piller kan vara bra för den som behöver. När man finner dem så är det välvärt ett visst besvär.

Mycket finns redan att läsa på www.lofotdykk.no, om man klickar på "späckhuggarturer".

Expeditionsledare: martin @ makrillmedia.se

/ Martin

http://www.makrillmedia.se

Läs också om mötet med delfinen Flipper och med happy