Sajten fridykning.se drivs av en grupp fridykarentusiaster i föreningen Fridykning.se. Initiativtagaren är mångsysslaren Sebastian Näslund. Sidan har varit uppdaterad kontinuerligt sedan 2003. Syftet är att publicera all information som rör fridykning och främja fridykning som sport och rekreation.
Vill du ha med någon information på sidan så hör av dig till FSE. Vill du vara med på nyhetsutskicket?

E-post: Info @ fridykning.se (notera mellanrummen som måste bort).

Våra huvudsakliga arrangemang:
- Nordic Deep: andra/tredje veckan i Augusti (en av världens största tävlingar/läger i fridykning).
- Bizzy Blue Hole: Sista veckorna i April i Egypten.
- Uppstartläger Gullmaren: Andra eller tredje helgen i Juni. Nybörjartävling.
- Vagnhäradläger Stockholm: Mitten av sommaren eller tidig höst.
- Cirka 20 utfärder varje sommar.
- Cirka 10 kurser varje sommar (av hög internationell standard).
- En endags torrkurs varje höst och vår (med fokus på yoga).

Ledare: Annelie Pompe, Christian Ernest, Emil Österlund, Stefan Drouget, Hanli Prinsloo, Jans Schou, Rahel Zemoi, Tobias Nilson, Johan Leek, Klara Hanson, Sven Grauman, Hans-Olof Johansson, Leif Jägerbrand, Ola Rantala, Ulf Dextegen, Sebastian Näslund...

Andra som bidragit till verksamheten: Mats Liner, Karin Fågelberg, Hans Fågelberg, Oskar Johansson Facilis, Jonas Lindqvist, Stig Severinsen, Rik Rösken, Måns Olofsson, Fredrik Astlid, Martin Muller, Kars van Kouwen, Maria Livbjerg, Jesper Stechman, Daan Verhouven, Isabelle Larsson, Johan Andersson, Erika Shagatay, Peter Lindholm, Beatrice Johansson, Agne Olausson, Nils Olausson, Anders Sellborn, Tova Haase, Andreas Apelquist, Lotta Wahl Vilde, Mia Khyana Näslund, Marcus von Schmalense, Niklas Bernstone, Magnus Klahr, Andreas Yngveson, Henrik Zappa, Ulf Dextegen, Martin Wikström...


FSE´s Head-to-Head tävling.

"När äventyrssportare ägnar sig åt olika friluftsaktiviteter är de totalt koncentrerade - upptagenheten med vad de gör är unik, säger Johan Arnegård. Att utöva kontroll och kunna sätta egna mål är viktiga faktorer inom flowbegreppet, som skapar en känsla av glädje och tillfredsställelse som varar långt utöver själva aktiviteten. Om vi ska kunna stimulera en liknande typ av lärande i skolan, krävs att vi låter eleverna sätta egna mål och vara med och styra över sitt eget lärande" Saxat ur en avhandling om äventyrssport: