Hur hanterar man en LMC/BO? - här.

LMC, SWB och hyperventilering
fridykningens tre viktigaste ord
När du håller andan för länge så får kroppen brist på syre. Ett av de första tecknen är mjölksyra i musklerna. Blåa läppar är ett annat tecken på syrebrist. Vid riktigt låga nivåer så råkar du ut för s k samba eller mer vetenskapligt; "loss of motor control" (LMC). Motoriken sätts ur spel. Du darrar, skakar, kanske t o m rycker i spasmer. Talet blir obegripligt och det ser mycket otäckt ut i de värsta fallen. Själv känner du inte så mycket av det och i många fall minns du det inte ens. Om det ger kroppen några bestående men vet man inte. Det brukar räcka med några djupa andetag så är dina syrenivåer uppe på 100% igen (i det blod som går ut till musklerna).

Om du dyker ensam och får en rejäl LMC så finns risken att du sjunker under ytan utan att kunna simma och det sägs att du är fullt medveten om det som sker och vet att du inom någon minut kommer att vara död. Därför tränar du aldrig fridykning ensam.

Syrebrist i kombination med djupdykning och förändring i tryck kan leda till en "shallow water blackout". Syret i blodet pressas tillbaka in i de expanderande lungorna på vägen upp. I lungorna gör syret ingen nytta. På vägen upp ur djupet upp emot ytan förlorar du medvetandet och sjunker ner under ytan igen. Om din dykkompis då just vänt sig om för att själv dyka ner så drunknar du bakom hans rygg. Mycket trist! Därför ska man fridyka under DIREKT uppsikt. Lägsta syrenivå kan infalla upp till 30 sekunder EFTER ett dyk.

Syrebrist är ingenting man känner. Syret i kroppen omvandlas under arbete till koldioxid. Det är koldioxiden som kroppen mäter och när det blir för mycket så sänds en signal till diafragman (muskeln i mellangärdet som du andas med) och den dras ihop reflexmässigt (andningsreflex). Det känns som kramp i magen - mycket obehagligt. Mindre smarta fridykare har märkt att man kan andas kraftigt och fort innan ett dyk (s k hyperventilering) och då andas ut mycket av sin koldioxid som normalt finns i lunga och blod.

Då kommer den obehagliga andningsreflexen senare. Problemet är att då kan syrenivåerna sjunka lågt utan att du får de vanliga varningssignalerna. Som en blixt från klar himmel förlorar du medvetandet och sjunker ner i djupet och skuggorna där ingen kan hitta dig inom rimlig tid. Hyperventilering är allt över normal andning, d v s snabbare andning, eller djupare andning.
(Mannen på bilden har absolut inget med texten att göra)
Trycket i djupet kan också skada dina trumhinnor om du inte tryckutjämnar ordentligt. En brusten trumhinna leder till obalans och förvirring och du kan få svårt att nå ytan i tid.

Avancerad fridykning är ett outforskat område och vi vet ännu inte allt som kan hända - det viktiga är att vänja kroppen långsamt i allt du gör.

Fridykning är alltså farligt - och kanske därför lockande.

Längre arbete om fridykning och säkerhet här.