Neti - bottle Nässköljning
Tillbaka till Fysiologi

Nässköljning och folkmedicin
Nässköljning är en del av folkmedicinen på många platser på jorden och även en vedertagen behandlingsform inom dagens medicin. I Medelhavsregionen liksom här hemma hos våra nordiska havsfiskare är nässköljning med saltvatten en uråldrig sedvänja. Nässköljning är en naturlig hälsosam behandlingsmetod som har levt kvar i yogatraditionen. I vår kultur tar vi till oss alltfler ideer, tankar och erfarenheter från yogan. Tandborstning har varit i bruk i årtusenden i yoga, men blev vanlig hos oss först för ca. 100 år sedan. På senare åren har nu nässköljning också blivit alltmer uppmärksammad och uppskattad som ett välgörande hjälpmedel i vår tillvaro. Den vetenskapliga kopplingen är enkel - fuktade slemhinnor har starkare försvar mot bakterier, virus och infektioner. Av samma anledning ska man dricka mycket vatten när man är på väg att bli sjuk.

Mer info från fabrikören: http://www.yogaskolen.org/norsk/nesehorn/index.html

Tillbaka till svensk fridykning