Huvudsidan

Media om dykolyckor

En del citat från SSDF´s incidentregister

Olyckor
Ett försök till sammanställning av olyckor relaterade till fridykning i Sverige/svenskar. (All form av undervattensaktivitet där inga tuber använts). Kompletterande information kan lämnas till: info @ fridykning.se. Text: Sebastian Näslund

År Plats Händelse
Följande fall ledde till död.
Denna lista är säkerligen inte komplett.
1992? Kalmar 12-årig flicka drunknar under simträning som avslutas med dynamisk apnea. Två flickor svimmar under vattnet varav den andra inte upptäcks då all uppmärksamhet riktas mot den första. Osäker information.
1996 Lysekil Elev från Gullmarsgymansiet drabbas av SWB (shallow water blackout) när han fridyker ensam (ner till scubadykare) under skolaktivitet. Avlider.
1997 Karlskrona Militär dyktank. Fri uppstigning. Avlider.
1999 30-årig man avlider efter apnea övning i bassäng
2001 Härnösand? Simhall - kille med cyklop drunknad. Osäker information.
2002 Juni ? Scubadykkursdeltagare simmar 50 meter dynamisk istället för anmodade 15, svimmar, och pga av dålig uppsikt tas upp för sent och avlider på sjukhus. Osäker information.
2003 Malaysia Ung svensk röjdykare fridyker ensam - omkommer.
2003 Västkusten Ung fridykare/snorklare - omkommer - förmodad SWB vid ytan där dykkamraten saknade erfarenhet att identifiera detta - länk
2006 Tävlingsfridykare tränar i bassäng utan direkt uppsikt. Svimmar efter STA på botten (förmodligen SWB). Avlider.
2009 Norrtälje
13 december
13-åring avlider under SSDF fridykningsutbildning.
Simmar två dynamiska 50 längder efter varandra (med vila emellan). Svimmar på den andra. Ingen uppsikt. Avlider. Ofullständig information. Metro
Om svimningar där fridykaren räddats.

Några exempel.

I fridykningsaktiviteter sker varje år svimningar under vatten. Om dessa observeras och rätt insats sker direkt så leder det inte till skador (men skulle kunna).
Under de senaste 10 åren har det säkert skett ett 50-tal sådana incidenter. Inte alla har dokumenterats.
1994 Bassäng 14-årig kille försöker simma så långt han kan. Instruktören observerar att dykaren simmar konstigt. När annan dykare simmar fram har 14-åringen just svimmat. Dykaren kvicknade till utan hjälp.
1999 En 14-årig kille svimmar i bassäng under en lek där de skulle plocka mynt i från botten.
2000 Den nystartade tävlingsorganisationen Aidasweden annordnar en första tävling på svensk mark. Flera SWB incidenter.
2002 feb-mars Stockholm - Eriksdalsbadet Oerfaren fridykare svimmar under dynamisk simning - ambulans tillkallas per automatik.
2002 Vid övning av kullerbyttor, steg 1 fridykarkurs SSDF, svimmar elev under vattnet. Flickan blev liggandes livlös i ytan med huvudet nedåt och snorkeln i munnen.
2002 april Kungsbacka simhall 19-åring medvetslös på botten. Tränade fridykning med 3 kompisar. Två dagar på Sahlgrenska intensiven.
2003 Tävlingsfridykare svimmar i rekordförsök. Domare och säkerhetspersonalen hanterar situation.
2004 april Uppsala Fridykare svimmar under vattnet, ambulans tillkallas.
2004 Fridykningstävlingar börjar inroducera livlinor och antiballast system som kan ta upp hela linan och bottenvikten. De flesta metoderna för säker fridykning börjar spridas.
2005 Tonåring svimmar under växelandningsövning under SSDF fridykningsträning. Förlorar medvetandet och bogseras av sin parkamrat till kanten. Ambulans tillkallades och efter vård på sjukhuset återfick hon medvetandet.
2005 Kvinnlig tävlingsfridykare svimmar under träning. Livvakt har särskild uppsikt. Dykaren tas upp till ytan. Återhämtar sig.
2006 17-årig kille pressar sig under lekövning på SSDF träning - svimmar. "Vi plockade av masken och pratade med honom, eleven började andas direkt" .
2006 Kvinnlig fridykare svimmar på 17 meters djup under en tävling. Räddas till ytan. återhämtar sig, inga men. Artikel
2007 Tävlingsfridykare svimmar på ca 16 meters djup på väg upp. Räddas av säkerhetsfridykare (ett av tre säkerhetssystem). Snabbt återställd, inga men.
2008 SSDF antar en nytt regelverk för apneaträning i bassäng. Byggt på egen utvärdring och tävlingsfridykarnas erfarenheter . Detta kommer med största sannolikhet reducera riskerna rejält och den "nya" kunskapen om apnea kommer förmodligen leda till förståndigare träning.
2009 Västervik 22-årig man medvetslös under ytan i Västervik, räddades av kamrater. Försökte hålla andan så länge som möjligt.
2009 Linköping 18-årig man som hittades på botten i simhallen i Linköping. Artikel 1, Artikel 2 - dementi - FSE kommentar
Som vi ser ovan sker svimningar i många olika situationer. Oftast i bassäng. Oftast unga män. Man kan notera att när svimningar sker under organiserade tävlingar har hittills ingen ambulans tillkallats, organisationen har själv hanterat situation som även om den är potentiellt livsfarlig, i efterhand visar sig varit mer eller mindre harmlös.

Fakta
Svimmar man under vatten kan man drunkna, speciellt om ingen agerar direkt och rätt.

Om vatten kommer in i lungan minskar chansen att överleva. Om du räddas till ytan och "väcks" utan vatten i lungan är det mer eller mindre säkert att du överlever och förmodligen får du inga men.

När du svimmar under vatten under en andhållningsövning är chansen att struphuvut/struplock stänger sig mycket stor - och för en stund hålls vatten ute från lungan.

Utomlands förlorar varje år hundratals harpunfiskare livet. De dyker ensamma och drabbas av SWB.

Utav ca 1100 incidentrapporter i SSDF´s register gäller ca 3% fridykning. melllan 1994-2008 konstaterades 14 SWB varav tre ledde till död. Listan är ofullständig.

Under fridykningstävlingar, apneakurser eller schemalagd apneaträning har, i Sverige, inga inga dödsfall skett. Och egentligen inga incidenter som behövt sjukvård.

Under fridykningstävlingar världen över har inga personer dött.

Vid enskilda rekordförsök (och träning inför) i disciplinen No-limit har tre personer avlidit. Audrey. Den farliga rekorddisciplinen.

Vanligaste orsaken till olyckor kan du läsa här.

Hur man hanterar en avsvimmad fridykare.

Mer om hur du kan fridyka säkert kan du läsa här.