Huvudsidan

Olyckor inom fridykning

Media om dykolyckor

Olyckor
Först skrev Östgöta Correspondente följande befogade varning. Artikel 1,

SVD läste det, ringde upp en egen källa och skrev följande artikel med flertal faktafel. Artikel 2

FSE skickade läsarkommentar till journalisten, som följer:

Hej Emma

Bra att ni skriver om riskerna vid fridykning.

Jag är medlem i en förening som driver Nordens största
utbildningscenter i avancerad fridykning och dessutom två av världens
mest populära tävlingar läser naturligtvis med intresse.

Som vanligt innehåller skriverier om fridykning faktafel.
Det är komplicerade saker.

Felen beror ofta på att journalister inte hittar rätt källor, och har
sedan svårt att tolka dessa komplicerade saker och skriva på ett sätt
att folk förstår.

Läkare som är sk hyperbarläkare har oftast en mycket ytlig kunskap om
avancerad fridykning, d v s UTAN dykflaskor.
Det finns dock forskare och läkare specialiserade på apnea.

Bla Peter Lindholm (KI), Sven Grauman, Johan Dahlström (Östersund)(två
fridykande läkare), dessutom fysiologen Erika Shagatay
(mittuniversitetet), Johan Andersson (biolog) och anestesiläkaren Mats
Liner (Lund).

De flesta felen tycks komma från intervjun med Holger Lycke.

1) Jag känner till ALLA tävlingsdykare i Sverige, Norge, Danmark inom
den här sporten (och även de bästa i världen).
Tävlingsfridykare drabbas INTE av svåra skador.
De 25 personer som vårdas för dykskador är INTE tävlingsfridykare.
Det finns bara två fall i Sverige med tävlingsfridykare som på sin
fritid haft med akutsjukvården att göra - detta i sportens hela
historia.
Är inte detta faktum intressant säg, i jämförelse med andra sporter.

Alltså ett ganska allvarligt faktafel/påstående och läge för rättelse.

2) På tävlingsnivå handlar sporten likt alla sporter om en extrem
ansträngning, MEN hela tävlingsmomentet handlar just om att uppvisa
kontroll. Endast 2-5% av prestationerna uppvisar inte kontroll.

Återigen ett gravt faktafel, eftersom du/svd/Holger kategoriskt menar
att kroppen INTE klarar det generellt.

Om din källa vill mena att det finns en okänd gråzon och att vi inte
vet långsiktiga effekter (skador) så hänvisar jag till forskare Erika
Shagatay och Johan Andersson (lund). Inga långsiktiga skador kan
påvisas från tävlingsfridykningen - Alla tävlingar i hela världen -
pratar jag om.
Är inte det fantastiskt - en sport utan långsiktiga skador. Mitt
påstående måste låta så fantastiskt att det bara inte kan vara sant.
Men det är en ung sport (ca 15 år) så det kanske är för tidigt att
slutgiltigt uttala sig.

Vi har haft tre-fyra dödsfall utanför tävlingar på tränig inför
privata rekordförsök i icke tävlingsdiscipliner I HELA VÄRLDEN I
SPORTENS HELA HISTORIA.

Att snorklare och harpunfiskare och lekande ungdomar dör - har inte
direkt med sporten fridykning att göra.

3) Lungorna fylls INTE med vatten eller blod under djupa dyk. Det sa
nog inte Holger heller.
Han menade att alveolerna, lungans väggar, expanderar med blodplasma,
vilket är en dykrespons som finna i alla dykande däggdjur (vi är ett
av dem). En reaktion som hjälper till vid djupdyk. En normal reaktion
som kallas bloodshift.
Men man kan simma för djupt och få kortsiktiga skador på lungorna.
Skador finns i all elitidrott - det är därför det kallas elit -
eftersom man utforskar gränserna - det är detta som är SPORT. Folk
anstränger sig till dess de stupar i många idrotter.

Alltså; faktafel 3: lungan fylls inte med blod.

4) Man kan mycket riktigt svälja ner extra luft i lungan. Lungorna
SPRICKER INTE av detta. Det finns risk för luftemboli. Jag känner till
ett sådant fall, det var lindrigt och krävde inte ens sjukhusvård. ETT
fall, och det gav inte ens långsiktiga skador. Ett fall inom en sports
hela historia. Sedan kan det naturligtvis finnas fridykare som har en sjukdomshistoria eller dolda anlag för sjukdom som kan triggas av beteenden kopplade till fridykning.

Summa sumarum 4 ganska grava faktafel och en svartmålning av en sport
som journalister nästan tycks betingade att svartmåla. Kul att skriva
om farliga saker, varna allmänheten, fylla en samhällsfunktion.

Men håll isär äpplen och päron tack och undvik faktafel.

Sebastian Näslund
Fridykning.se