Vad betyder CWT

Kurs Yogafridyk

Andra kurser

Yogafridyk - pilotkurs
text & kurs; Sebastian Näslund

Bakom namnet döljer sig en ambition att ge en kurs där fridykare lär sig utvalda yogatekniker som ska förbättra deras fridykning dramatiskt. Idén är att introducera tekniker som inte kräver vatten för träning, en serie torra landövningar som bl a simulerar djup. Vid 30-35 meter infaller ofta en platå för många fridykare, för att passera den krävs mer av dina lungor och din tryckutjämning. Dessa tekniker är utformade för att förbereda fridykaren för att passera den gränsen.

Den 19 mars (2005) testades en variant av kursen på fem utvalda fridykare; Jens Schou, Klara Hanson, Tobias Nilson, Martin Alqvist, Hans-Olof Johansson. Dessa representerade ett ålderspann mellan 15-52. Experimentkursen tog fem timmar (effektiv tid) och syftar till att ingå i en tvådagarskurs med komplementerande djupdyk från båt. Även om kursen syftar till djup så blev en bieffekt att en deltagare tangerade sitt personbästa i andhållning och tre gjorde nya personbästa (torrt) - Jens Schou som är relativt ny inom fridykning gjorde dramatiska 6.43 (med lätt LMC). Alla deltagarnas personbästa (djup, längd, tid) noterades och skall jämföras med nya förhoppningsvis bättre resultat efter sommaren. Vid andra kursen gjordes fyra personbästa samma dag.

Kurs 1 Jens + 6 mån Tobias + 6 mån Hans-O +6 mån Klara + 6 mån Martin +6 mån
Ålder 34 52 20 30
L-volym 6.7 6.7 4.4 6.3
med pack 7.1 7.9 5.2 -
STA 6.43 6.05 4.44 5.08
DYN 60 110 68 68
DNF 50 - 67 -
CWT 15 20 28 20
CNF - - 18 -
FIM 25 - - -
VWT - 25 31 -
Kurs 2 Mikael M + 6 mån Max M + 1 dag Sverker P +1 dag Johan N + 1 dag Cecilia B +6 mån
Ålder 23 21 38 25 33
L-volym 6.1 6.7 7.4 5.9 4.1
med pack 7.9 (23) 7.6 8.6 (8p) 6.7 4.5
STA 6.39 5.07 5.33 4.20 4.35 4.30
DYN 75 105 112 100 75 77 65
DNF 30 60 75 25 45
CWT 36 45 36 36 -
CNF - - -
FIM - 40 31 -
VWT 30 41 29 -