*Notera den nya HLR  standarden som pekar på hur viktigt det är att pumpa runt blodet. Starta med två inblås och gör sedan 30 "hjärtpump". Blodet måste pumpas upp till hjärnan och tillbaka till hjärtat och lungor. Sedan är "ration" 1 inblås och 30 pump.

 

 

 

 

 

Säkerhetsrutiner vid fridykning

Avancerad fridykning är en farlig sysselsättning. Konsekvensen av små misstag kan vara fatala, både under träning eller vid tävling. Största hotet är att drabbas av syrebrist - vilket leder till LMC (loss of motor control), vilket betyder att din vilja tappar kontrollen över vissa muskler (skakningar, sludder e t c). I slutändan leder syrebrist till medvetslöshet. Båda dessa tillstånd förekommer nästan uteslutande vid ytan. Men om du hyperventilerar innan ett dyk eller om du dyker bortom din förmåga kan du drabbas av en "shallow-water-blackout" - plötslig medvetslöshet vid uppstigning. Fenomenet kan förklaras med att trycket i lungorna sjunker på vägen upp (vattentrycket sjunker) vilket leder till att det syre du har kvar lämnar blodet och hjärnan och återvänder in i lungan där det inte gör någon nytta - du svimmar - tappar all din luft - sjunker - drunknar så småningom (inte direkt). - mer om risker

Nedan finner du några tekniker för att undvika detta.

FÖRSIKTIGHET  

1) Fridykningens första regel är att aldrig dyka ensam, Dykare har dött under det att de gjort ganska enkla dyk och övningar. Det finns fortfarande riskfaktorer som är okända när vi dyker. Och att dyka med partner innebär att han observerar dig HELA tiden. En dyker, en observerar.

2) Hyperventilering (snabbare och djupare andning än normalt) förlänger den komfortabla tiden av din andhållning, men låter dig utan att du märker det passera gränsen för syrebrist som leder till medvetslöshet.

3) Släpp aldrig ut luft under ett dyk. Spara luften hela vägen upp till ytan igen - eller släpp ut hälften just innan ytan (1-2 meter).

4) Se till att du viktar dig positivt ner till 10 meters djup. D v s du ska flyta upp från minst 10 meters djup.

5) Använd en lina som du simmar ner längs. Simma direkt upp utan att stanna. Speciellt viktigt vid personbästa försök.

6) Dyk inte mot ett visst djup - lyssna till din kropp och vänd när den säger till dig.

Alla regler till vänster har blivit brutna och har lett till LMC, medvetslöshet och död.
SJÄLVRÄDDNING - Om du anar att du kanske inte klarar det till ytan.  

- Slappna av ännu mer, simma inte fortare, MEN öppna ögonen och ditt medvetande helt. Fokusera på vad du gör och tänk igenom hur du ska andas när du bryter ytan.

- Använd linan och dra dig själv upp - du använder nya muskelgrupper närmare blodcirkulationens centrum.

- Ta loss viktbältet och håll det i handen. Blir du medvetslös tappar du bältet och flyter snabbare upp. (När du blir medvetslös släpper du ut luft och då blir du tyngre och sjunker.
D v s även om du är positiv på 8 meters djup kan du bli negativ och sjunka om du tappar luften)

Till höger: Gör inget annat än andas när du bryter ytan - fokusera på att hålla lungorna fulla.

DYKKAMRATEN
1) Möt dykpartnern halvvägs ner, men alltid inom din egen förmåga. Det är bättre att vänta fem meter ner och vara stark och beredd om din hjälp behövs inom "shallow-water-blackout" området. Titta neråt, håll i linan.
Om din partner försvinner - kolla en gång runt omkring dig på ytan innan du dyker ner och kollar.

2) Var inom en armlängds avstånd när du följer med upp.

3) Misstro alla OK tecken från din kamrat - observera till det att han pratar eller andas normalt igen.

OVAN:
Håll i linan och känn vad din partner gör. Flera drag i linan kan vara ett tecken på problem.
Möt din partner
RÄDDNINGSAKTION

Om dykaren andas oregelbundet eller blicken är tom eller huvudet nickar ner mot vattenytan. Stöd honom under armen eller under hakan. Om det är en LMC - vila och pressa dig inte mer den dagen.

MEDVETSLÖSHET ELLER ALVARLIG LMC

1) Vänd dykaren på rygg, kolla bra grepp i bilder här under.
2) Uppmana honom lugnt att andas (han hör dig även under medvetslöshet)
3) Klappa honom lätt på kinden.
4) Om andning inte startar direkt - ta bort masken och BLÅS ÖVER ANSIKTET.
5) Om andning fortfarande inte startar - försök med några inblås - släpp viktbälten.
(Om du försöker med HLR inblås ute till havs kan du få ner vatten mot struplocket som då stänger igen ännu mer. Det finns också risk att blåsa ner i magen och skapa framkalla spyor som kan kväva den förolyckade när den försöker börja andas.).
6) Vid behov påkalla hjälp, starta HLR.
7). Om det finns minsta droppe vatten i lungan/strupen - uppsök sjukhus - man kan drunkna långt efter att man kommit upp på land.
RÄDDNINGSAKTION I DJUPET

Om din partner slutar simma.

- Stöd honom i armhåla eller ta tag i handleden ovan hans huvud. Släpp hans viktbälte om nödvändigt.

Om partnern tappar luft under ytan:
Stäng hans andningsvägar och för honom till ytan (kolla grepp till höger).

Om han kämpar emot - tryck dig själv ner och bort från honom och vänta till det att han svimmar innan du inleder räddningsaktionen.

Vänster:
Släpp inte ut luft förrän just innan du andas in igen.

NEDAN: Vänd när kroppen säger till - använd linan om det behövs.

Foto: Sebastian Naslund and Niklas Bernstone.

Foton av grepp tagna på performance freediving clinic av Kirk Krack

Annat dokument om dyksäkerhet.pdf
Läs om olyckor - här