Text: Sebastian Näslund (2004)

 

 

 

 

 

 

Säkerhetsrutiner vid fridykning

Risker vid avancerad fridykning och hur de ska hanteras.
Beror i nedanstående fall på att fridykaren pressat sig för långt och gjort slut på för mycket syre.

LMC - (loss of motor control) - syrebrist i hjärnan (hypoxemia) hävs genom att andas. Tar sig uttryck i skakningar, darrningar, spasmer, sluddrigt tal, huvud sjunker ner mot ytan e t c
Vetenskapliga undersökningar har inte kunnat påvisa några korta eller långsiktiga skador av LMC

BO - Black out - syrebrist in hjärnan (hypoxemia) förmodligen också hypoxi (allmänt låga syrenivåer i hela kroppen). Fridykaren svimmar. Struplocket stängs vanligtvis och inget vatten går in i lungorna. Det finns inga dokumenterade fall av BO i inledningen av ett dyk (undantag packningsBO), ej heller har BO dokumenterats i djupet. Det är uteslutande vid ytan efter dyk och på väg upp de sista 0-15 meterna (i extrema fall ned till 25 meter). Katalyserande orsak är "shallow water blackout" eller mer korrekt "ascent blackout".

PackningsBO - effekten av att fridykare sväljer luft ner i lungan kan vara att trycket mot hjärta och artärer blir så stort att syretillförseln till hjärnan hämmas. Fridykaren svimmar, tappar sin luft, fortsätter hålla andan och vaknar till oftast inom 5-20 sekunder. PBO kan följas av LMC tecken. Vetenskapliga undersökningar har inte kunnat påvisa några korta eller långsiktiga skador av BO

Tecken på begynnande LMC/BO
Externa
Små och alltmer större ryckningar, darr, skakningar.
Inkorrekta OK tecken
Släpper luft
simmar vid ytan (bassäng)
Byter simriktning

Interna
Omdömeslöshet
Varm känsla (oftast ansiktet)
Efter en period av lägre puls istället ökande puls
Allt ökande andningsreflexer

Beteenden där dykpartnern ska stoppa fridykaren.
Slutar simma - fridykaren slutar simma (ofta med ryckningar just innan).
Lyft upp till ytan påbörja BO-hantering.
Ryckningar - kräv OK tecken.
Släpper ut luft - kräv OK tecken annars lyft upp fridykaren
Simmar vid ytan - stoppa fridykaren handgripligt.
Byter simriktning - stoppa fridykaren handgripligt.
Ger inkorrekt OK tecken - begär nytt (tecknet kan ha ändrats eller hålls kontinuerligt att att "släppa" tecknet - detta ska inte tolereras.

All träning bör avslutas vid BO. Efter LMC lämpligen vila. Finns inga vetenskapliga bevis för att detta är nödvändigt men bra för att poängtera att en gräns passerats.

LMC och BO - hantering
LMC - direkt stötta fridykaren under hakan med en hand samt stötta kroppen med andra handen/armen. Oavsett om det behövs eller inte. LMC kan snabbt förvärras och fridykaren kan ramla med kroppen eller överkroppen eller huvudet.

BO - Lyft atleten till ytan genom att (i bästa falla) stänga andningsvägarna samtidigt (för säkerhets skull). Inled BO hantering med BTT.

BTT - Hantera fridykaren på rygg. Lyft av masken, blås i ansiktet (sikta under näsan), klappa lätt på kinden, prata lågmält och uppmuntrande. Fridykaren vaknar och börjar andas. Om inte., gör om proceeduren lite intesivare. Om inte andning startar gör ett inblås eller två.

När dykaren kvicknar till: Fråga om något vatten svalts - i så fall uppsök läkare. Om det är ett uppenbart HLR fall fortsätt enligt HLR anvisningar samt tillkalla ambulans.