APNEA
Svenska Sportdykarförbundets officiella ställning

"Svenska Sportdykarförbundets styrelse har enhälligt fattat beslut om att förbundet kommer att verka för att all tävlingsform av avancerad fridykning förbjuds.
Svenska Sportdykarförbundet har med hjälp av expertis ansett att denna verksamhet innebär en så extremt stor risk för dödsfall och medicinskt handikapp att vi inte anser att denna verksamhet kan fortgå inom Svensk sportdykning.
Svenska Sportdykarförbundet kommer att aktivt försöka påverka myndigheter samt att genom information förklara varför denna typ av verksamhet inte kan fortgå.
Svenska Sportdykarförbundet uppmanar därför alla distrikt, klubbar och medlemmar att stoppa denna typ av verksamhet. Carl-Gustav Johansson
Förbundsordförande" - VT 1999

(numera har denna mildrats något)

Tillbaka till Fridykning.se