Mer att läsa i ARKIVET

Tidigare "möten" med SSDF

Rapport SSDF mötet - 1-3 juli text; Sebastian Näslund

Sebastian, Mathias L och Peter L mötte SSDF fridykningskommitte; Linda, Fredrik, Ami, Gustav. Närvarande fanns också apneaforskaren Erika S och från Aida Klara H och Andreas A som assistenter.

Under helgen diskuterades hur SSDF skulle kunna syssla mer med apnea. De vill i första hand bli mer avancerade i bassängen och sedan starta kursverksamhet i djupet också.

För lämplig ålder att ta steget till apneafridykare diskuterades 15 år. Begränsning för kursverksamhet i djupet diskuterade 30 eller 20 meter. För blidka SSDF förbundsstyrelse kom mötet fram till att träningsreglerna måste vara mycket hårda ("rules for idiotes"). Hårdare än vad vi apneister är vana vid, men lämpliga för nybörjare ner till 15 år.

Till höger; samlade inför sista utfärden för att erövra djup. Dykresultat.

Värt att notera är att SSDF definierar apnea som fridykning djupare än 10 meter och att vända efter 25 meter i bassängen... typ.

Det diskuterades att all form av apneafridykning endast skulle kunna ske om det fanns instruktörer eller en form av apneadykledare närvarande. (Enligt min bedömning skulle 80% av Aidaswedens medlemmar kunna passa till apneadykledare).

Det diskuterades hundratals andra ting som så småning om ska struktureras och läggas fram som förslag.
De fem representanterna från SSDF tränades i andhållning och djupdykning av Mathias och Sebastian. Flera personbästa sattes. Det noterades dock en viss oro för djupet (fort ner - fort upp).
Bästa SSDFaren skolad från UV rugbyn (och utfärder med mig) tog sig ner till 34 meter och senare VWT till 40 meter.  VWT kommer dock anses som olämpligt för SSDF´s planerade kursverksamhet.

Nya möten planeras i september och oktober 2005.