Vad gör en bra fridykare

God kondition (grundläggande låg syreförbrukning) ökar din förmåga. Även rätt teknik kan ta dig djupare. Hur simmar jag med minsta möjliga vattenmotstånd? Hur hittar jag rätt hastighet i förhållande till ansträngning? Hur bryter jag vattenytan effektivast? Hur andas jag innan och efter ett dyk?

Även din mentala förmåga avgör hur duktig du är som fridykare. Det handlar om att våga simma ner i mörkret, tystnaden och kylan. Du har hela tiden lika lång väg tillbaka. Och vad händer om du tappar masken, spränger en trumhinna, får kramp. Hur ska du ta dig upp. Hur bevarar du lugnet och håller ner pulsen innan ett dyk.

Utrustning spelar en större roll än man först tror. En liten mask ger mindre volym luft som måste tryckutjämnas. Längre mjukare fenor kräver mindre ansträngning (d v s mindre syre) och ger "mer kraft". Open cell våtdräkt (utan skyddande inre och yttre nylon) ger mer rörlighet. Gummibälte till tyngderna gör det lättare att andas.

Vilka principer ska styra fridykningsträning.

Inledning
Nå, hur blir man en bättre fridykare i bemärkelsen att man når djupare, simmar längre och håller andan längre? Jag har intervjuat och studerat några av världens bästa fridykare och dessutom haft möjligheten att filma säkert de 20 bästa fridykarna i världen. Jag ska redogöra för några tekniker och metoder dessa personer använder.

Dessa råd och beskrivningar förutsätter att du har prövat fridykning, att du vet att din förmåga att hålla andan ökar om du upprepar andhållningar med några minuters vila emellan. Du vet vad andningsreflexer är och vill komma närmare gränsen för din förmåga. Extrem fridykning handlar om att prestera så mycket som möjligt inom gränsen för LMC eller medvetslöshet. Hur nära denna gräns man vill komma är i mångt en personlig sak. Syftet med träning är att skjuta denna gräns längre bort i takt med att du följer med ner i djupet, så att säga.

Det finns två faktorer som sätter gränsen för din förmåga:
1) Hur du använder dig av syre.
2) Hur du lyckas tryckutjämna.

Men först några allmänna förutsättningar

Vilja och mod
Förutsättningen för att nå sin gräns är att VILJA komma djupare. Inte bara tycka det skulle vara lite kul. Du måste ha en brinnande passion för att utforska din förmåga.
Det kommer också en nivå där det börjar handla om MOD. Att våga möta obehag och vänja sig vid det. Ibland kan det handla om att ta en risk (under kontrollerade former) för att lära sig något nytt. Vad som enar ALLA världens bästa fridykare är att de slagit huvudet i vägen och tagit ett steg tillbaka. De har helt enkelt gjort dyk över sin förmåga och lärt sig något av det.
Det krävs också vattenvana. När du stiger ner i vattnet ska det kännas som ditt andra hem. Du får inte panik vid en kallsup eller om masken vattenfylls. Ett scubacertifikat är en bra början.
Det är också svårt att bli en bra fridykare utan dykpartner och utan djupa platser att dyka på.
Slutligen kan vi konstatera att det hjälper att ha sunda levnadsvanor. Världens bästa fridykare är vältränade och röker inte. (Men jag har träffat både rökare och ganska tunga killar som sparkat sig ner till 50 meter.)

Dom långa fenorna
Enligt min bedömning kan rätt utrustning öka din prestation med 5-10% (om inte mer). Den som fryser simmar kanske lika djupt, men tar en större risk eftersom det kostar syre att frysa. Därför behöver du en dräkt, t o m i varma vatten. Vidare simmar man inte lika djupt med stort cyklop eller en osmidig dräkt eller tunga korta fenor. Och utan en djupmätare är det svårt att utvärdera sina dyk eller motivera sig. Mer om utrustning här.

Tävlingsdykare
Mitt råd är att träna så likt tävlingssituationen som möjligt. Även om du inte avser att tävla så är det dom tävlande fridykarna som simmar djupast. Det är dom som gör dom effektivaste starterna, dom bästa vändningarna e t c.
Träna alltså längs lina. Avsluta alltid på samma sätt, förbered dig alltid på samma sätt – då kommer du kunna skilja ut dom faktorer som påverkar dina dyk. Även om du inte har pressat dig så avsluta som om du gjort ett maxdyk – då kommer du kanske göra en riktig avslutning när du pressat dig för långt. Läs en text om dom riktigt avgörande detlajerna för att prestera ditt bästa.

Förberedelse och avslutning
Vad du gör just innan ett dyk avgör hur lyckat ditt dyk blir. Rätt förberedelse lär du dig på avancerade fridykningskurser. Rätt uppvärmning och andning kan öka din förmåga 10-20% i djup och tid. Och om du avslutar rätt kan dina dyk närma sig din fysiska gräns utan att gå över den, här har du ytterligare 5-10% att vinna.