© text & research; Sebastian Näslund

Syre

Först några varningens ord. När syrenivån har sjunkit till hälften från sitt ursprungliga värde så svimmar dom flesta människor. Det kan ta många minuter om du är avslappnad - rör du på dig kan det dock gå på bara någon minut. Om du börjar andas direkt efter en svimning finns inga indikationer på att du skulle få några långsiktiga skador. Du har förmodligen redan läst om vad syrebrist leder till. Du har säkert också redan läst om blodets roll i fridykning.

Syret i kroppen
Kroppens celler förbrukar kontinuerligt syrgas och producerar koldioxid som en biprodukt av metabolismen i en process som kallas cellandningen. Koldioxid skapar till slut andningsreflexer i kroppen - detta är den enda varning du får om att syret är på väg att ta slut. Nu är det mer komplicerat än så här.

Kolsyran låses i blodet under andhållning och gör blodet surt - för en fridykare är detta till viss del positivt då det ökar kroppens förmåga att "ta upp" syre. Ni inser redan här att detta är ett problem för fridykaren. Höga halter av koldioxid må göra kroppen mer adapterad för andhållning, men samtidigt är de andningsreflexer som koldioxidet skapar ytterst obehagliga.

Ökar man sin ventilering innan en anhållning (och sänker koldioxidnivån och fördröjer andningsreflexerna) blir blodet dessutom mer basiskt och då håller hemoglobinet kvar i syret. Inte bra. Dessutom går kroppen in i vasokonstriktion - vilket leder till att kroppen syresätts dåligt innan andhållningen.

För att komplicera det hela ytterligare så kan vi konstatera att mycket av det vi kallar blod i själva verket är vatten. Försvinnande lite syre binds i det vattnet, däremot kan koldioxidet lagras där.
Vidare så har vi stora mängder vatten i kroppen som inte finns i blodet, kanske 50 liter i en vuxen man. Även detta vatten har en pH-balans och påverkar din andhållning som beskrivits ovan (syra-bas). Denna vattenreservoar är dock inte lika känslig för ventilering, d v s det tar längre tid att förändra pH-balansen - över tio minuter.Läs mer om PH-balans här.

Nu kanske du som fridykare undrar: jamen hur ska jag göra då för att hålla andan längre när jag ligger still? Andas du normalt eller återhållsamt innan andhållning så tillgodogör du dig syret bättre under andhållningen, men du får andningsreflexer tidigt. Ventilerar du ordentligt innan sänker du koldioxidnivåerna och det blir behagligare längre - men du riskerar svimning av två anledningar; 1) Du kommer närmare låga syrenivåer utan förvarning. 2) Kroppen använder inte befintligt syre lika effektivt.

Jag tror att man som fridykare måste hålla andan på olika sätt i olika faser av sin "karriär". För de som håller andan på tom mage och kan slappna av ordentligt så är det inte helt fel tänkt att hyperventilera en del om du inte tänker hålla andan längre än 5 (kanske 5.30 om du är erfaren). Är din metabolism låg och du avslappnad så räcker syret till det. Men är din ambition att komma över sex minuter så tror jag att du måste ändra din andning/förberedelseteknik. Hyperventilering leder alltsomoftast till blackouter om du har lite jävlar anamma i slutkampen. Hur ska man då göra för att hålla andan över 6 minuter? En lång andhållning består av flera lyckade faktorer: sömn, rätt diet, mental och kroppslig djupavslappning, rätt uppandning, rätt näring i kroppen. Ju längre man håller andan desto mindre faktorer handlar det om att kontrollera - metabolismen och din kroppstemperatur blir viktigare när du börjar kontrollera de grövre faktorerna - och bland dem är uppandningen den viktigaste. Med hjälp av fakta i den här texten och din egen erfarenhet kommer du hitta den uppandning som krävs för 6 minuters andhållning. Men det är min övertygelse att du inte kan inte hoppa en fas i din utveckling och direkt bli en säker sexminutare.

Slutligen: Kroppen är gjord för att ha vissa specifika balanser av syre och koldioxid och pH. När du förändrar dessa viljemässigt så kommer negativa bieffekter att uppstå. Lyssna på din kropp och gå varligt fram.