© text & research; Sebastian Näslund

Tryckutjämning

Du kan mjuka upp trumhinnor och kanalerna dit upp genom att tryckutjämna på land. T ex genom att hålla för näsan och blåsa och hålla ett konstanttryck mot trumhinnan så att den buktas ut. Gör detta i 20-30 sek. Pröva också att tryckutjämna flera gånger i rad – snabbt.

Att tryckutjämna med huvudet neråt är svårare även på land - träna på det - på huvudet eller häng i knävecken. Kan du andas ut helt och sedan tryckutjämna med huvudet neråt?

Vissa personer kan tryckutjämna utan att hålla för näsan. Det handlar om att kunna spänna vissa små muskler inne i huvudet. Det kan handla om en liten käkrörelse framåt, en fnysning och en gomrörelse uppåt vid tungroten. Testa också en stor gäspning med stängd mun. lyssna efter "andningsbrus" i öronen och det berömda klicket. Du kan använda dig av det tryck mot masken som infinner sig nere i djupet och trycker masken kring näsan.
Täppt i näsa och bihålor? Kolla här.

Buccalandning

Nere djupet komprimeras luften och det finns mindre luft att tryckutjämna öron med (och mask). En lösning är att ta med sig mer luft ner. Inom extrem fridykning finns något som kallas buccalandning – att svälja luft ner i lungan. Det finns risker med detta. Du kan fylla dina lungor med för mycket luft så att blodkärl går sönder eller så att trycket mot hjärtat blir så högt att blod inte kan pumpas upp till hjärnan och du svimmar av syrebrist (i hjärnan). Alltså inget för nybörjare.
Buccalandning är något som ska övas in under flera månader, t o m år! Att packa lungan i kombination av att utsätta sig för bloodshift kan ge negativa effekter och skador.

Buccalandning/packning går till så här.
Fyll lungorna maximalt. Håll för näsan. Öppna munnen utan att släppa ut luft (klarar du det så har du lyckats stänga epiglottis, klaffen ner till lungan vid struphuvudet). Ta en munfull med luft och tryck ner den i lungan (som att krossa en golfboll i munhålan…typ). Gör det igen, men är det första gången du testar så gör det inte mer än tre gånger eller till det att det blir obekvämt.
Att försiktigt stretcha med ett fullt andetag hjälper också till att på sikt klara av att ta större andetag.

Omvänd buccalandning

När du behärskar buccalandning kan du också träna in omvänd buccalandning. På det sättet kan du simulera tryck mot lungan och de problem med tryckutjämning du stöter på i djupet.

Negativ buccalandning går till så här.
Töm lungorna totalt genom att sjunka ihop och blåsa ut. Håll för näsan och gör buccalandningen bakvänt, d v s använd munnen som en vaccumpump istället för en press. Lyft gommen (med läpparna stängda) och sug på så sätt upp luft ur lungan. Stäng epiglottis och släpp ut luften du sugit upp. Fortsätt tömma lungan på detta sätt. Nu kommer du få svårare och svårare att tryckutjämna – fortsätt till dess att du inte kan tryckutjämna längre – sluta om det blir för obekvämt!

Nu kan du också mjuka upp trumhinnorna genom att ”suga in” trumhinnorna genom omvänd buccalandning.

Negativa dyk

Omvänd buccalandning ger samma effekt som vid negativa dyk, d v s dyka sakta neråt med halvtomma lungor vilket ger tryck mot lungorna och försvårar tryckutjämningen. Ett fyra meters dyk kan fås att vara lika svårt som 40 meter vad det gäller tryckutjämning. VIKTIGT att ha direkt uppsikt när du gör detta!!

Frenzel/fattah tryckutjämning
Den omvända buccalandningen är också förutsättningen för att lära sig den mest avancerade formen av tryckutjämning. Frenzel/fattah tryckutjämning. Vid ett visst djup där du vet att du snart kommer att få svårt att tryckutjämna suger du upp en sista munfull luft som du behåller där och använder till att tryckutjämna några gånger med. Kanske behöver du trycka ihop dig något för att utvinna den sista munfullen och kanske måste du dra in hakan och trycka ihop struphuvudet för att få ut den sista tryckutjämningen. Nu befinner du dig på sådana djup att denna sista tryckutjämning kan ta dig nästan 10 meter. Och varför inte helt sonika försöka vända på dig och glida ner i djupet med huvudet uppåt. Det underlättar också tryckutjämningen.