foto: Maria Olsson

Bilder från kurs sommaren -05
Kristoffer Forsberg Special - Foto: Kristoffer Engstrand

Kristoffers mörka förflutna inbegriper bl a Nisses fridykarklubb. Fenorna är ett par Sporasub Grafibre som han har köpt på E-bay för ca 900:-
Det är en coppercoating insidan av denna Eliossubdräkt. Han ville egentligen ha en svart dräkt. Det är superstretch nylon på utsidan.
Kristoffer "gearing-up" för ett hopp i personbästa från 17 till 23 meter. På föregående dykdagar ett variabel dyk till 24 för att kolla att tryckutjämningen fungerar. Alla dykets delar har handgripligen gåtts igenom på land innan.

Fem grunda uppvärmningsdyk kommer att föregå hans maxdyk. Livlinan på handen som går längs linan före honom ner i djupet och djupmätaren på samma hand som han tryckutjämnar med.