KURSINNEHÅLL
INTRODUKTION - NIVÅ 1 - En dag.
Grundläggande teori och historia kring fridykning. Snorklingstips och dykplatsutvärdering. Utrustningstips. Stretching baserat på yogaprinciper. Avslappning och syrebesparande tekniker, lämpligt andningsmönster innan och efter ett fridyk. Vad är hyperventilering, vad är "shallow water blackout". Maximala andhållningar på land. Nedvikning, viktning, fenteknik. Dyk längs lina, och om vädret tillåter utfärd med båt, annars dyk från land. Teoretiskt test. Ingår i nivå 2.
NYBÖRJARE - NIVÅ 2 - Två och en halv dag.
Grundläggande teori och historia kring fridykning. Dykplatsutvärdering. Utrustningstips. Stretching baserat på yogaprinciper. Avslappning och syrebesparande tekniker, olika andningsmönster innan och efter ett fridyk. "Hook breathing". Maximala andhållningar på land. Tryckutjämningstekniker, nedvikning, viktning, fenteknik. Dyk längs lina, dyk-kamrat system. SWBO, LMC och BTT teori och praktik. Hydrodynamik. Modifierade andningstekniker från yogan. "Walking apnea" -övningar. Räddningsövningar. Lungvolymstest. Filmexempel. Teoretiskt test. Utfärd med båt. Dykning från plattform.
FORTSÄTTNING - NIVÅ 3 - Två och en halv dag.
Repetition från nybörjarkursen. Sammanfattning av vetenskap kring fridykning. LMC och BO beskrivningar, samt BTT teknik. Yogapass. Förberedelse inför avancerade tryckutjämningstekniker. Grunderna till "lungpackning" (förutsättning för nya tryckutjämningstekniker). Fulla "Walking apnea" övningar. Variabelvikt dyk till maximalt 35 meter. Finputsning av fenteknik och hydrodynamik. Frifall. Andning enligt yogaprinciper. Ny utrustning. Användning av säkerhetslina, dyk-kamrat system med räddning och BTT. Övningar där CO2 värden manipuleras. Teoretiskt test. Utfärd med båt. Dykning från plattform.
AVANCERAD - NIVÅ 4 - tre + en dag.
Senaste rön inom vetenskap kring fridykning. Ordentliga yogapass, med andning och avslappning och fokus övningar. Avancerade tryckutjämningstekniker (frenzel och BTV (inkl mouthfill)). Lungpackning. Variabel vikt dyk till maximalt 40 meter. Utrustningstest. Sportpsykologi: affirmationer, NLP, visualiseringar.
Teori kring FRC-dyk. Praktiska negativa dyk som uppvärmning. Negativ lungpackning. Personliga träningsscheman och diskussion kring kosthållning. Neti (näs- och bihålesköljning). Djup kamraträddning. Djupa stresstest. Möjligt filmande av elever för utvärdering av teknik. Fokus på avslappning och stil. Teoretiskt test. Utfärd med båt. Dykning från plattform.
EXPERT - NIVÅ 5 - Kontrollerade dyk: 40 meter CWT/ 4.30 min STA/ 100 meter DYN
Denna nivå ingår inte i kurssystemet utan är något man utvecklas till under dykning/coaching med erfarna fridykare.
BASSÄNG-
SPECIAL NIVÅ 2-5
Nivån anpassas efter studenterna - endags (eller två halvdagar).
- Stretching för fensim och bröstsim. Uppandning och uppvärmningsdyk/andhållning inför maxning.
Viktning. Bygge av nackvikt. Hydrodynamik/teknik träning. Prov av olika fenor. Vid behov träning av nedvikningar. Aida pooldiver certifikat **/*** möjligt
- Lungstretching. Avslappningsövning. Uppvärmning och uppandning inför andhållning. Maxning. Andhållningsserier, andhållningststege. BO/LMC/BTT.
- Tryckutjämningsövningar på grunda djup. Testa näsklämma. Testa Frenzel/Mouthfill. FRC övning. Möjlig test av VC spirometri (jämförelse vatten/land). Detta är pooldelen av Nivå 2-5.
SPECIAL-
TEKNIKER 1
Torr fridykningskurs - yoga & andhållningstekniker - dag 1
- för entusiastiska nybörjare. Unik kurs av hög internationell standard.
SPECIAL-
TEKNIKER 2

Torr fridykningskurs - yoga & andhållningstekniker dag 2
- avancerade test och yogaövningar för ambitiösa fridykare. Detta är en av dagarna på Nivå 4.
Unik kurs av hög internationell standard.

SÄKERHETS-
FRIDYKARE
Endags - Aidacertifikat

INTRODUKTION
Nivå 1
1) Kontrollerat dyk med fenor längs en lina ner till 8 m.
2) Ett snorklingsdyk som varar minst 30 sekunder.
3) Tre dyk ner till 4 meter inom 1 minut.
4) 1.45 andhållning, 25 meter längdsimning.

NYBÖRJARE
Nivå 2
1) Kontrollerat dyk med fenor längs lina ner till 16 m.
2) Ett snorklingsdyk som varar minst 45 sekunder.
3) Tre dyk ner till 8 meter inom 2 minuter.
4) 2.30 andhållning, 40 meter längdsimning.

FORTSÄTTNING
Nivå 3
1) Kontrollerat dyk med fenor längs lina ner till 24 m.
2) Ett snorklingsdyk som varar minst 1.10 sekunder.
3) Tre dyk ner till 12 meter inom 2.30 minuter.
4) 3.15 andhållning, 60 meter längdsimning.

AVANCERAD
Nivå 4
1) Kontrollerat dyk med fenor längs lina ner till 32 m.
2) Ett snorklingsdyk som varar minst 1.30 sekunder.
3) Tre dyk ner till 16 meter inom 3 minuter.
4) 4.00 andhållning, 80 meter längdsimning.

Exakta certifieringsövningar finns beskrivna här.


Över 400 elever har passerat det här systemet.

Nivåer: djup, tid, längd - Certifikat
Introduktion
- 8/1.45/25
Nybörjare - 16/2.30/40
Fortsättning - 24/3.15/60
Avancerad - 32/4.00/80
Expert - 40/4.30/100
Assisterande instruktör
Instruktör

Bilden till höger: kursmaterial

Djup, tid och längd syftar till kontrollerade vackra dyk i hav och bassäng. Tid betyder stillaliggande andhållning.
Alla kurser normalt i hav (och i pool om det anges).
Du certifieras utefter dina kunskaper och färdigheter oavsett hur många dagar du deltar.