Bilder från kurser sommaren 2006

Nya teoretiska kunskaper, säkerhetstänkande, uppvärmningstekniker, avslappning, simteknmik, yoga.

Lungvolymtest.

Förvånande Dykresultat

Ännu fler bilder

Annelie Pompe vid ratten, Anna Sjölander i skymundan, Ola Kalén (halva)Erik Svedbäck, Stina Petterson, Fredrik Astlid, Renata K och Ola Broström. Bakom kameran Sebastian Näslund.Lättare att tryckutjämna om du tar in hakan mot bröstet
och lägger handen mot linan så känner du vart du är på väg.