Bilder från kurser sommaren 2006

Nya teoretiska kunskaper, säkerhetstänkande, uppvärmningstekniker, avslappning, simteknmik, yoga.

Lungvolymtest.

Förvånande Dykresultat

Foto: Annelie Pompe (Gåseklåvan)