Säkerhetsstandard vid utbildning i
AVANCERAD FRIDYKNING

1. Inga dyk utan uppseende från dykkamrat, samt i närvaro av ledare/instruktör.
2. Alla nybörjarkurser i avancerad fridykning skall innehålla träning i räddningsscenarion.
3. Alltid använda dyklina som referens vid utbildning.
4. Använd i möjligaste mån livlina till dyklinan. Med väl utprovad utrustning. Dyklinan ska helst kunna dras upp till ytan inom 60 sekunder.
5. Alltid transport/kommunikation ordnad/uttänkt från dykplatsen till närmaste läkarmottagning/räddningsverk.
6. Vid dyk i mörka vatten bör ljus finnas på eleverna (mörka brott/nattdyk).
7. Vid alla avancerade kurser med djup över 35 meter bör det finnas syrgasutrustning på dykplatsen.

Eleven:
8. Eleven måste uppge om det finns sjukdomshistorik inom cardiovaskulära sjukdomar, eller andra allvarliga sjukdomar/tillstånd.
9. Minimiålder för nivå 2 kurser är 16 år. Minimiålder på elev för nivå 3 kurser är 18 år. Med målsmans godkännande från 16 år.
10. Friskhetsintyg (högst 2 år gammalt) bör krävas av elever som på kursen dyker djupare än 35 meter.

Utbildaren:
11. Närvarande utbildningsansvarig måste vara HLR utbildad.
12. Utbildaren bör ha hanterat LMC/BO fall i verkligheten.
13. Närvarande utbildningsansvarig rekommenderas ha Scubacertifikat.
14. Aldrig mer än två aktiva elever per tränare. Aktiv i bemärkelsen att de är under ytan. Maximalt 4 elever per instruktör.
14. Utbildaren ska vara i form att när som helst kunna dyka ner till elevens maxdjup.