Kursledare
Sebastian Näslund
Assistenter

Huvudsida kurs

BOKNING
info @fridykning.se

BETALNING: 1400:-
500:- förskott platsbokning.
POSTGIRO
126 459 4 - 1 (Fridykning.se)
Resten 14 dagar innan kursen.
.

Medtag mjuka träningskläder och sängkläder.

Yogafridyk - Bakom namnet döljer sig en ambition att ge en kurs där fridykare lär sig utvalda yogatekniker som kan förbättra deras fridykning dramatiskt. Idén är att introducera tekniker som inte kräver tillgång till vatten, utan en serie torra landövningar som bl a simulerar djup.
Det blir ett fokus på kroppskännedom och de mentala aspekterna av fridykning.

Ner till 20-25 meters djup finns egentligen inga kroppsliga hinder för en nybörjare. Kroppen klarar det. Det är det mentala som måste tränas.
Vid 25-30 meter infaller ofta en platå för många fridykare, för att passera den krävs mer av dina lungor och din tryckutjämning. Dessa tekniker är utformade för att förbereda fridykaren för att passera den gränsen. Det är också en helg tänkt att göra dig förstå din kropp och generellt skänka dig trygghet inför dina kroppsreaktioner under andhållnuing.
Det ingår även "awareness" övningar. Helt enkelt avslappning- och fokusövningar. Utan en känsla för den egna kroppens reaktioner finns inte förutsättningar för avslappning och utan det blir fridykningen bara halvdan. Övningar för att lära sig frenzel och mouthfill kommer också att introduceras. Neti nässköljning samt diskussioner kring hur diet påverkar kroppen. Avslutningsvis en powerpoint teori som behandlar mer avancerad fridykning och dess fysiologiska aspekter, samt et föredrag om den psykologiska aspekten av prestation.

Med denna kunskap blir du väl förbered för djupen utan att behöva träna i hav eller pool.

Detaljerat preliminärt schema.
På bilden ser vi William Trubridge på en klippa på Sardinien. Han förberede sig i två år innan han satte ett världsrekord där han simmade till 82 meters djup utan fenor. Under de två åren hade han inte tillgång till djupt vatten utan gick upp varje morgon och gjorde yoga.

Genväg
Du blir en bättre fridykare (i bemärkelsen att komma djupare och längre) genom att träna kondition, muskler och fridykning. Men det finns en genväg. Lägg ner en bråkdel av tiden på olika anpassade
yogatekniker, tryckutjämningsövningar, koncentrationsövningar och du når samma resultat. Utvalda yogaövningar kan användas som långsiktig eller kort förberedelse inför fridykning. Det handlar om att förbättra hälsan, få större kroppskännedom, större mental kontroll och även på lång sikt anpassa kroppen rent fysiskt för det som krävs av den för att komma djupt.

Praktisk erfarenhet
Jag har under fem års tid testat detta själv, med odramatiska 5.9 liter i lungvolym och med försvinnande lite konditionsträning och ingen viktträning, så har jag nått över 70 meters djup och hållt andan över 7 minuter. De första 35 meterna och de första 5 minuterna var enklast. Sedan blev det svårt. Hade jag vetat då, vad jag vet idag, hade det varit enklare.

Yogafridyk är träningsprogram med 30 handplockade övningar från olika indiska yogatraditioner. Övningar som ibland sammanfaller med västerländsk idrottspsykologi. I detta program ingår 10 övningar som fokuserar på tryckutjämning. Det kommer att lära dig frenzel/fattah tryckutjämning (ev. mouthfill) och kanske t o m hands free tryckutjämning (som påstås att det inte kan läras ut). Jag kan lära ut tekniker som tar dig djupare utan att ens doppa en tå i vatten. Allt som behövs är motivation och mod.
Två intensiva dagar...

...då du med fördel undviker nikotin, koffein, mobiler, internet. Allt som krävs är träningskläder. Övningarna görs på tunn mjuk matta barfota. Kursen innehåller ett en timma lång powerpoint presentation och avslutas med en film om fridykning. Kursen innehåller också två-tre havsdyk.

"Training 'harder' is not the answer - you must train 'smarter'. Don't spend 90% of your time training. Spend 90% of your time figuring out how to train" Citat Eric Fattah