Huvudsidan

Nästa stora tävling

Deltagare 2008

Foto: Fredrik Morge

Fler Morge bilder


Resultat FSE nybörjartävling 2008

För att citera Klara: "mycket folk i vattnet! Glada miner, stora cyklop och splashande vid start." För tredje gången annordnades en nybörjartävling, varje år med något modifierade regler. Dykentusiasmen var större än organisationen kunde hantera - domarna kördes slut, men idén börjar närma sig vad man kallar ett "koncept". Flera av er gick med sådan lätthet ner till 25 att ni nu borde hänga med de "stora grabbarna" istället :-).

14-årige Max skolad i SSDF ångade på med personbästa ner till både 20 och 25. Far och son Zholud (Ryssland, tränar i Göteborg) visade god stil och man kunde se att de harpunfiskat en hel del. Stefan hade "varit med förr" och visade stort lugn och kontroll i kombination med djup. Ulf testade att bara ta halvt andetag och sjunka nästan hela vägen från ytan (en mycket avancerad teknik). Det blir naturligtvis inte rättvist i bedömningen, domarna är inte helt samkörda och invanda i bedömningen. Men en indikation på vad vi är ute efter kan ses här. Nästa år blir det mer organiserat, fler linor, fler funktionärer och dyrare, samt en detaljerad skriftlig bedömning till varje atlet.

#

Namn Stil/annonserat djup Uppnått djup Poäng efter avdrag för ej uppnått djup Stilpoäng
CWT 1-10
FIM 1-7
CNF 1-11
Totalt
8 Hans F CWT / 20 20 10 6  
    CWT / 25 15 2.5 6 24.5
6 Max CWT / 20 20 10 4  
CWT / 25 25 12.5 6 32.5
2 Stefan CWT / 25 25 12.5 8  
    DNF / 20 20 10 8 38.5
11 Rebecka FIM / 10 10 5 3.5  
    - VWT   - - 8.5
12 Magnus E FIM / 15 10 2.5 3  
    - VWT     - 5.5
5 Jesper H FIM / 25 25 12.5 4  
CWT / 25 25 12.5 4.5 33.5
6 Håkan E CWT / 18 18 9 7  
    CWT / 21 21 10.5 5 32.5
9 Lina L FIM / 15 15 7.5 4  
    FIM / 20 13 3 4.5 19
7 Alex FIM / 25 25 12.5 5  
    DNF / 25 19 6.5 8 32
1 Sergei CWT / 25 25 12.5 6  
    CWT / 25 25 12.5 8 39
3 Leif CWT / 25 25 12.5 5.5  
    CWT / 25 25 12.5 6.5 37
4 Dmitri FIM / 25 25 12.5 3  
    CWT / 25 25 12.5 8.5 36.5
8 Lina R CWT / 20 20 10 7  
    CWT / 25 20 7.5 6 30.5
10 Ulf DNF / 20 20 10 6  
    -       16

Exempel: annonserar 20, når bara 15. Fem meter saknas. Dyket straffas med - 5 meter på det uppnådda djupet. Alltså får man bara tillgodoräkna sig 10 meter i detta dyk. Sedan får man 0.5 poäng per meter, alltså 5 poäng för ett 15 meters dyk. På hybris ser gudarna med oblida ögon. Hade man varit mer blygsam och annonserat 15 och nått dit, ja då blir det 7.5 poäng.

Stilpoäng: FIM är lättast att göra rätt, därför mellan 1-7 poäng. Med fenor blir det fler moment och ingen lina att stabilisera sig med, därför 1-10 poäng. Bröstsim är en svår konst att nå perfektion i, därför 1-11 poäng.
Ett högsta poäng på ett dyk är egentligen inte möjligt. Det är ett dyk utan minsta detalj som går fel. Medel för en nybörjare som får till ett OK dyk ligger runt 5 i CWT, 4 i FIM och 5 i CNF. Går det riktigt bra så kanske en 2 poäng till.

Nästa år planerar vi begränsa djupet till 20 (ni däröver kan vara med i vanliga fridykartävlingar) och det accentuerar mer på stil. Vi har en ambition att detaljera poängsystemet och låta deltagaren få ta del av protokollet.