FSE nybörjartävling - Regler

Förutsättningar
- Maxdjup 20
- Minst 16 år gammal (dispens kan ges för SSDF utbildade ungdomar).
- Start var 4 minut.
- Atleten anger djup och dykstil, sätts på klocka och lanyard (livlina).
- 1 minuter nedräkning. Vid kommandot START får deltagaren dyka.
- Vid uppkomst ska den tävlande: ta av sig masken, visa OK tecken och säga att han/hon är OK.

DJUPPOÄNG : 0.5 poäng per meter.

- Ej uppnådda djup ger minus: 0.5 poäng för varje meter som saknas.

STILPOÄNG
Tre domare bedömer dig enligt en skala från 1-10. FIM dyk ges 1-5 poäng. Bröstsim ger 1-11.

Exakt poängtabell.

Detaljer som bedöms
1) Utrustning
Utrustningen är i ordning och hanteras utan strul under förberedelse och dyket.
(exempel minus för: immad mask, överviktad, viktbälte uppe i armhålorna e t c).

2) Före start
Andningen/lugnet/rörelser innan skall vara lagom och kontrollerade.
3) Starten
En lugn nedvikning utan plask och strul där benens tyngd utnyttjas.

4) Start ner till neutral.
4a) En bra position till linan. (ej vända bort från linan eller simma för långt från den).
4b) Hur atleten hanterade den positiva flytkraften ner till neutral flytkraft bedömdes.
(En kraftlös simstil som inte anpassade sig till rådande lyftkraft ger minus).

5) Tryckutjämningens utförande
Ej stanna upp, ej titta neråt. Huvudposition och armbåge.

6) Neutral ner till och med vändning
6a) Slå av på takten kanske falla någon meter. Positionen till linan.
6b) Vändningen: att ej utnyttja linan effektivt, att ej ta på bottenpunkten, att vända på ett krångligt sätt e t c, ger minus.

7) Vägen upp.
Utan Stress, ej titta upp. Att ej slå av på fentakten när lyftkraften är lägre kan ge minuspoäng.

8) Avslutningen vid ytan.
- Att inte dra in luft direkt efter ytbryt kan ge minuspoäng, likaså om ingen fast hållpunkt söktes. Att inte andas klart innan OK tecken och tal påbörjas kan ge minus.

9)Allmänt rörelsemönster.
- Spända eller stressade onödiga rörelser kan ge minuspoäng.
(Ett FIM dyk där benen inte hänger avslappnade ger minuspoäng)
- Allt onödigt aktivitet eller rörelsemönster kan ge minuspoäng (t ex en atlet med monofenteknik där kroppen vippar mycket fram och bak istället för att fokuseras framåt kan minus).
- Dåligt hydrodynamik som ger uttryck i en icke strömlinjeformad kropp kan ge minus.