Mer om säkerhet
Säkerhetsstandard vid utbildning i
AVANCERAD FRIDYKNING

1. Kursen följer samma säkerhetsregler som för Aidaswedens medlemmar och klubbar.
2. Utbildaren har tävlat och gått kurser hos annan utbildare (svenska eller utländsk) av gott renommé.
3. Närvarande utbildningsansvarig är HLR utbildad.
4. Närvarande utbildningsansvarig har Scubacert.
5. Utbildaren har hanterat LMC/BO fall i verkligheten.
6. Grundprincipen är att LMC är ett icke önskvärt vid ett dyk.
7. Det går aldrig mer än två aktiva elever på en tränare.
8. All utbildning sker med dyklina.
9. Alltid transport/kommunikation ordnad/uttänkt från dykplatsen till närmaste läkarmottagning/räddningsverk.
10. Friskhetsintyg krävs av elever som på kursen dyker djupare än 35 meter.
11. Vid alla avancerade kurser från båt och med djup över 35 meter skall det finnas syrgasutrustning på dykplatsen.
12. Minimiålder på elev för kurser över 35 meter är 16 år.
13. Alla nybörjarkurser i avancerad fridykning innehåller träning i räddningsscenarion.
14. Vid utbildning på platser med djup över 35 meter krävs för eleverna livlina till dyklinan.
15. Vid dyk i mörka vatten krävs ljus på eleverna (mörka brott/nattdyk).

Teoretisk utbildning innehåller:
- Vad LMC och shallow water blackout är och deras orsaker.
- Hur syre, koldioxid reagerar under tryck.
- Hur långt efter återvändande till ytan är en fridykare utom risk.
- Hur kroppens förmåga att använda/lagra syre kan skifta.
- Alkohol och mediciners inverkan på dykning.
- Vad orsakar kramp, bihålesqueeze, öroninfektioner.
- Teori om djupberusning, drunkning, dykarsjuka, lungbristning, sekundär drunkning.

Test:
Du förväntas ha 66% rätt på teoretiskt test under kursen.

Praktisk utbildning (CWT, CNF, FIM):
- Hur man dyker i par och olika sätt att höja säkerheten med boj, lina och säkerhetslina.
- Hur man praktiskt hanterar ett BO eller LMC fall.

Kursen innehåller bl a följande moment:
1) Dra sig upp längs lina.
2) Hålla dykpartner vid ytan (öva brandmansgrepp för överland transport).
3) Koppla loss viktbälte på sig själv och dykpartner.
4) Blow-tap-talk övningar vid ytan.
5) Simma upp från 5 / 10 / 20 meter (beroende på kursnivå) utan fenor och utan mask.
6) Hämta upp dykpartner från 5 / 10 / 15 meter (beroende på kursnivå)

Ordlista om dykkategorier - här

Ordlista fysiologiska termer - här