www.fridykning.se

DYKREGLER

djup snorkling eller fridykning

1) Utöva aldrig avancerad fridykning ensam - alltid under direkt uppsikt från annan.

2) Fridyk alltid enligt principen ”en uppe – en nere”. En ligger kvar vid ytan och väntar på den andre (vid god sikt titta efter dykpartnern).

3) Vila minst dubbelt så lång vid ytan som föregående dyk varat, exempelvis om ditt dyk varat i 1 minut så bör nästa dyk påbörjas tidigast efter 2 minuters vila.

4) Ta aldrig mer än tre djupa andetag innan ett dyk. Undvik att hyperventilera innan ett dyk.

5) Släpp aldrig ut luft på uppvägen.

6) Fridyk aldrig på fullständigt tom mage. En kropp utan kolhydrater bränner mer syre. Dessutom fryser du lättare om du är hungrig.

7) Utöva aldrig avancerad fridykning när du fryser för mycket. Att huttra förbrukar 15-20% mer syre.

8) Vikta dig så att du har positiv fl ytkraft på åtminstone 8-10 meter, men gärna djupare.

9) Fridyk inte om du är påverkad av alkohol. Alkohol försämrar omdömet, din muskelkontroll, din reaktionsförmåga, syn och hörsel försämras – allt utom ditt självförtroende försämras.

10) Rör inga växter eller djur om du inte vet vad de är.