Om boken

Recension / bok och bibliotekstjänst / Ylva Ericson

"Två av Sveriges bästa fridykare, Sebastian Näslund och Annelie Pompe (Foto)
har tillsammans skrivit den här boken, som är en komplett
instruktionsbok för den som vill dyka djupt och hålla andan länge
utan att använda tuber. Författarna är äventyrare och tävlar inom så
skilda områden som klättring, multisport och mountainbike. Sebastian
Näslund har även seglat ensam över Atlanten. Snorkling och
fridykning innehåller många handfasta råd, indelade i olika
svårighetsgrader så att både nybörjare och vana fridykare kan hitta
sin nivå. Den är överskådlig och lättläst med många rubriker och
instruerande bilder. På ett populärvetenskapligt sätt tar den upp hur
kroppen reagerar i olika situationer. Läsaren får även tips om lämplig
utrustning, förberedelser och val av dykplats. Dessutom ingår en
översikt av olika fiskar och andra vattenlevande djur. Detta är en
verkligt bra manual för fridykare, den första som skrivits i Sverige
på 25 år".