Kontakt
info @ fridykning.se

Uppnådda dykdjup- vid utfärd 2006
FIM-dra sig ner/ VWT - åka ner dra sig upp/ CNF- Bröstsim / PB - Personbästa/ LMC/BO - för djupt!

Dag Fridykare Djup Observationer
17/5 Sebastian 0
Emil
Annelie
Juni Emil
Annelie
Henke
Anna Karin
Erik Svedbäck
Emil
Annelie
Erik Wikholm
24/6 Andreas Yngvesson
Erik Wikholm
Pelle
Una Kjällqvist
25/6 Andreas Yngvesson 25PB
Erik Wikholm 20PB
Pelle
Una Kjällqvist
20/7 Sebastian 55FIM
Annelie 50
Stefan D 30CNFPB
Tobias 49
21/7 Sebastian 50FIM 3 min
Stefan D 30FIM
Tobias 40
22/7 Sebastian 55FIM
Stefan D 30
Tobias 45
Ulrika O 4
Johan O 0
Erik O 0
23/7 Annelie 30
Magnus 25 Seadoo
Jonas L 24
Stefan D 10
Tobias 53CWTPB Mono
Erik 11
Sebastian 56FIM Brännmaneter
29/7 Annelie 25
Sebastian 25
Erik Svedbäck 20PB
Anna Sjölander 10PB
Stina Pettersson 9PB Öron
Ola Kalen 26PB
Ola Broström 20PB
Fredrik Astlid 26FIMPB
Renata K 16PB
30/7 Tobias 40 Öron
Christian 30FIM
Annelie 25 Öron
Sebastian 63VWT
Erik Svedbäck 20FIMPB
Anna Sjölander 15PB Öron
Stina Pettersson 16VWTPB
Ola Kalen 32FIMPB
Ola Broström 24PB Öron
Fredrik Astlid 31FIMPB
Renata K 18PB
4/8 Marcus Örnroth 20FIM
Niklas E
Roger L
Gustav A
Sebastian
5/8 Gustav
Annelie
Mia N 4
Sebastian 66VWT
Marcus 20FIMPB
Niklas
Roger PB
6/8 Sebastian 30
Gustav 20FIMPB
Niklas PB
Marcus 10 sinus
Mia 2 öron
Klara 40PB
Karin 0
Roger 20
8/8 Sebastian FIM65BO2.55 sinus,squeeze
Annelie 11 sinus
Klara 40VWT
Una 27
Rahel 33FIMPB
Pelle 15
Jens 20
11/8 Rahel 29
Tobias 60PB
12/8 Rahel VWT41PB
Pelle 20
Una 30PB
Simon 33
Peter D 29
Tobias 58
Per W 45
Peter B 45FIM
13/8 Hanli 25
Rahel 22PB
Tobias 61PBrundat uppåt:-)
Per W 42 mask
Peter B 44
Tova 16
14/8 Daan
Eva J
Elizabeth
Hanli 30
Klara
PeterB
Per W 42
15/8 Tobias
Per W 60
Peter B 50
Daan
Felicia
Elizabeth
16/8 22 athletes
18/8 28 athletes
19/8 33 athletes Resultat
26/8 Emil 45VWTPB
Rahel 47VWTPB
Sebastian 30
Stina Pettersson 16
Ola Kalén 26
Magnus Lindstedt 24PB
Mats Hullander 16
Erik Svedbäck 25
Jesper Hederos 24
Peter Davidsson 27
Simon Ulfsbecker 33 BO?
Gustav Andersson
Erik Wikholm 26PB
27/8 Rahel 42
Annelie 30
Sebastian 50 scuba PB
Stina Pettersson 18PB
Ola Kalén 26
Magnus Lindstedt 31PB
Mats Hullander 21PB
Erik Svedbäck 33VWTPB
Jesper Hederos 34VWTPB
Gustav Andersson 20
Magnus X 17PB
9/10 Emil 32
Martin 22
Ola B 22
Olas kompis 18
Erik Wikholm 30