Kontakt
info @ fridykning.se

Uppnådda dykdjup- vid utfärd 2007
FIM-dra sig ner/ VWT - åka ner dra sig upp/ CNF- Bröstsim / PB - Personbästa/ LMC/BO - för djupt!

Över 500 dykpersondagar har genomförts sedan 2004

Dag Fridykare Djup Observationer
10 juni Annelie 48Fim 19grader, sol, lugnt
Sebastian 50Fim
15 juni Sebastian 60Fim 19 grader sol, lugnt
Mikael L 13FimPB
Martin W 38Fim Tappade viktbälte, Tappade fena
Torbjörn 22
Emil 1
16 juni Emil 4 Mulet, vind och vågor
Peter B 30
Mattias 26PB
Pelle 20
Jonatan 20PB
Martin W 28
Torbjörn 24
Stefan 22
17 juni Peter B 30 Lugnt, mulet, sikt 4 meter
Sebastian 30
Hans F 19PB
Jonatan 23FIMPB
Mattias 19
Cristian 30
Henke 41VWTPB
Stefan 15
22 juni Hanli 30
Stefan S 26PB
Stefan D 25
Sebastian 59
Olof
Leif
Mikael 17PB
23 juni Annelie
Stefan
Tobias
Olof
Mikael
Leif
30 juni Sebastian 54 17.5 grader, 3m sikt övre språngskikt, mulet, lugn, 16 i luften
Nils 30PB
Lina 13PB
Robert 20
Ola 20
Stefan 36PB
Tobias 55
1 juli Stefan
Tobias
Annelie
Lina
Robert
Ola
Nils
7 juli Hanli
Tobias
Annelie
Martin A 46 FIMPB
x
8 juli HansO
Elsa
Andreas
Robert
Annelie
Tobias 47DNFPB
Hanli
9 juli Annelie 60
Hanli
Tobias
MartinA 50FimLMC
10 juli Ahlby
Tobias 50DNFPB
Martin A
27/7 Tobias 42CNF
Rahel ?
28/7 Ola B 12 10m/s
Boivie 20
Annelie 33FIM
Seb 42CNF
Jens 20
Sanne 14
Jesper 30CNF
Johan 65
Tobias 45CNF
29/7 Sebastian 45CNF 10m/s
Ola B 15
Annelie 20
Boivie 20
Tobias 40CNF
Sanne 26
Matteo 33PB
Ola S 20
Jens 20
Johan 50FIM
30/7 Seb 20 sol, 2m/s, brännmaneter
Ola S 30vwtpb
Matteo 21CNFPB 40CWTPB
11/8 Träning 30 30 dyk
12/8 Träning 30 30 dyk
13/8 Träning 30 30 dyk
14/8 Träning 15 30 dyk - 1 BO at 17-18
15-19 Tävling 88+12 100 dyk
24/8 Nicolas 40
Nils 30
Annelie
26/8 Annelie 10 m/s
Kenny 39PB
Christian E 37PB