Ekonomi Fridykningsbåten:

Bryggplats: 1300:-
Bottenfärg m m: 1000:-
Försäkring 1950:-
Bensinkostnader (20 färder): 1400:-
Sjösättningar: 1300:-
Förarens transport: 3200:-
Diverse: 400:-

Fasta kostnader per säsong: 7350:-

Slitage/värdeminskning: båt och motor: 1950:-
Slitage Fridykutrustning
(linor, tyngder, vikter, livlinor, lampor, extrautrustning): 300:-
Bottenmålning/slip/sjösättning arbetstimmar: 600:-

Total kostnad per år för båten: 10200:-

Kostnader per utfärd (20 stycken): 510:-
(Vid 30 utfärder 340:- )

DEBITERING UTFÄRD
Gratis utfärder för:
- De som betalat för fem utfärder.
- De som under säsongen gått en kurs (>1500:-) och betalat för en utfärd.
- De som arbetar på events/tävlingar e t c.